OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , póz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80. póz. 717 z późn. zm. )
zawiadamiam
o wydaniu decyzji w dniu 7 lutego 2012 r. znak: 6730/39/11/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie biogazowi rolniczej o docelowej mocy 194 KW we wsi Długie I na działce nr 104/5.
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku pokój nr 27 w godz. od 8°° do 14°° .

Obwieszczenie (159kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (9 lutego 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 lutego 2012, 12:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2039