Działalność regulowana

Działalność regulowana

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów   Urząd Gminy w Wąpielsku uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, w ramach [...]

metryczka