Referendum Ogólnokrajowe 2015

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Zarządzenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 13 sierpnia 2015 r.    w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum        Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca [...]

Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

Wąpielsk 10.08.2015 r INFORMACJA W dniu 13 sierpnia 2015 r o godz. 10°° w sali narad Urzędu Gminy w Wąpielsku odbędzie losowanie składów obwodowych komisji wyborczych spośród zgłoszonych kandydatów do komisji d/s [...]

Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych

Gmina Wąpielsk       Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanym referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., w tym dotyczące udziału w [...]

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Informacja   Podmioty uprawnione do udziału w referendum mogą bezpłatnie wywieszać swoje plakaty na tablicach ogłoszeń w n/w sołectwach:   1. Bielawki 2. Długie I 3. Długie II 4. Kiełpiny 5. Kierz [...]

metryczka