Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 październik 2023 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 październik 2023 r.

Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Komunikat w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.   Zgodnie z art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. [...]

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych.

Na terenie Gminy Wąpielsk bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych jest możliwe na tablicach informacyjnych w sołectwach:   1. Bielawki 2. Długie I 3. Długie II 4. Kiełpiny [...]

Państwowa Komisja Wyborcza Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku

Państwowa Komisja WyborczaStrona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej - https://pkw.gov.plDelegatura Krajowego Biura Wyborczego we WłocławkuStrona internetowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku - [...]

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością. Transport na wybory dla osób niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej 60 lat

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościąWyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie ma prawo do [...]

metryczka