Wybory uzupełniające 2012

Wybory uzupełniające 2012

Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i [...]

Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie druku kart do głosowania

Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie druku kart do głosowania Na podstawie art. 113 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików [...]

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do [...]

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wąpielsku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza [...]

Protokół z I posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej z listą dyżurów

Protokół z I posiedzenia Gminnej komisji Wyborczej z listą dyżurów komisji. [...]

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej [...]

Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej [...]

Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąpielsku

PostanowienieKomisarza Wyborczegowe Włocławkuz dnia 30 kwietnia 2012 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąpielsku [...]

metryczka