Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.15.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 1 września 2022  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)