Azbest

Azbest

Wymiana azbestu

Mieszkańcy Gminy WĄPIELSK   Podobnie jak w latach poprzednich występujemy o grant przeznaczony na zbiórkę azbestu z obiektów będących własnością osób fizycznych. W roku 2021 dofinansowanie wyniesie 100% kosztów usunięcia [...]

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest

Druk ten każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest musi złożyć co roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. [...]

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Druk ten każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest musi złożyć corocznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia w Urzędzie Gminy.Druk ten [...]

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Wąpielsk

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy WąpielskListopad 2008 [...]

Wykaz firm posiadających uprawnienia niezbędne do odbioru odpadów zawierajacych azbest

Wykaz firm posiadających uprawnienia niezbędne do odbioru odpadów zawierających azbest [...]

metryczka