Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk 2009-05-08

Wąpielsk,2009-05-08

7624-8/09                                                                               
   
OBWIESZCZENIE
   
Na podstawie  art.85 ust.3 ustawy  z dnia  3 pażdziernika 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz.U.Nr 199 ,poz.1227)  

informuję  

o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą :Prowadzenie punktu  zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie nieruchomości położonej w Radzikach Dużych na działce nr 759.
 
Decyzja została  wydana na wniosek  Stanisława Federowicza.
 
Informacja  na temat  podjętej decyzji znajduje się w publicznie  dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Referat Inwestycji Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy ,pokój nr 6, od poniedziałku  do piątku w godz.od 7 oo-14 oo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk (901kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Cywińska Z up. Wójta (8 maja 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 maja 2009, 13:33:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2489