Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk 2009-04-23


OBWIESZCZENIE
 WÓJTA GMINY WĄPIELSK

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Wąpielsk w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na:
- Budowie sieci wodociągowej we wsi Kierz Półwieski i Radziki Duże, gm. Wąpielsk na działkach nr 67 obręb Kierz Półwieski oraz 628/4-obręb Radziki Duże gm. Wąpielsk.
W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 7 w godz. od 8-14, zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie tut. Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk (1129kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Cywińska Z up. Wójta (23 kwietnia 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 kwietnia 2009, 07:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2290