Obwieszczenie 7624-6-8/2008


Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr25,poz.l50)

informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „RADZIKI IV „ przez Kopalnię kruszyw naturalnych Radziki, realizowane we wsi Kupno na działkach ewidencyjnych o numerach:
137/6,137/8,138/4,59/2,139/5,140/5,60/2,141/4,62/2,142/2,63/3,143/264/2,144/2,66,67,145/2, 146/2,68,149/1,70,71,73.

Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego i Prefabrykacji Betonów ,,KAMAL" Sp. z o. o .ul. Fordońska 168 a ,85-766 Bydgoszcz.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Referat Inwestycji Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy ,pokój nr 6. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz.od 7 °°-14 °°.

Obwieszczenie 7624-6-8/2008 (1252kB) plik

metryczka


Wytworzył: Grażyna Cywińska - Z up. Wójta (24 czerwca 2008)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 czerwca 2008, 12:08:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2397