OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 788 z późn. zm.) Wójt Gminy Wąpielsk zawiadamia, że w dniach od 16 sierpnia 2018 r. do 15 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz 800 do godz. 1600  w pok. 15 w budynku Urzędu Gminy zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Wąpielsk.
 
W terminie 30 dni od dnia wyłożenia projektu  zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Rypiński.
 
            Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte
w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

Obwieszczenie (343kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (13 sierpnia 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 sierpnia 2018, 09:02:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1045