Obwieszczenie o budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Tomkowo i Kierz Półwieski

6733/06 CP-1/2018
 
 
 
 
WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania    w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego  polegającym na :
 
Budowie  sieci wodociągowej w miejscowościach Tomkowo i Kierz Półwieski, gm. Wąpielsk w miejscowości na terenach nieruchomości oznakowanych na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: obręb nr. 15 Tomkowo działki nr.169;172;181 oraz obręb Kierz Półwieski działki nr 14/2;22;26;37;49;55 gm. Wąpielsk .
 
 
        W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 15 w godz. od 8°°- 14°°,  zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie  tut. Urząd uzna za brak uwag  w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.

Obwieszczenie (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (18 czerwca 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 czerwca 2018, 15:02:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 876