Obwieszczenie Wójta gminy Wąpielsk


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WĄPIELSK

Na podstawie art.32 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r.Nr 129,poz.902 z pózn.zm.)

podaje do publicznej wiadomości

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ,,RADZIKI IV” przez Kopalnię kruszyw naturalnych Radziki we wsi Kupno.

Z wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji,
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wapielsku,Referat Inwestycji Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej ,pokój nr 6 w godz. od 7:00 do 14:00 w terminie od 18 kwietnia 2008 r.do 9 maja 2008 r.

Na podstawie art.31 przedmiotowej ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektowanej inwestycji w terminie od dnia 18 kwietnia 2008 r.do 9 maja 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku ,pokój nr 6 w godz.od 7:00 do 14:00.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię(nazwę) i adres wnioskodawcy

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk (38kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (17 kwietnia 2008)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (17 kwietnia 2008, 13:37:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2378