Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości RuszkowoO B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk,   w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na :
 
- modernizacji i przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo, gmina Wąpielsk na działkach o numerach geodezyjnych: 21/12; 21/9; 21/10; 21/11; 21/32; 21/44; 24/16; 24/11; 24/17; 23; 198/2; 24/20; 24/2; 24/3; 24/5; 24/6; 24/18; 24/7; 24/8; 24/9; 21/15; 21/24; 21/8; 21/20; 21/29; 21/22; 21/34; 21/43; 21/19; 21/6; 21/7; 24/1; 21/23, obręb Ruszkowo, gm. Wąpielsk
 
 
        W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 15 w godz. od 8-14,  zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie  tut. Urząd uzna za brak uwag  w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.


Obwieszczenie (214kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (10 stycznia 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 stycznia 2017, 15:29:59)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 stycznia 2017, 10:54:43)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 861