Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego


OBWIESZCZENIE
 
                                                    Wójta Gminy Wąpielsk
 
 
 
       Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.) Wójt Gminy Wapielsk
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji polepszacza glebowego na terenie działek nr 111/4 i 111/5 w obrębie 0007 Lamkowizna, w miejscowości Lamkowizna, w gminie Wąpielsk.
Decyzja została wydana na wniosek Pana Sebastiana Ślusarczyka zam. ul. Modlińska 129 U8, 03-186 Warszawa, reprezentującego GEMINUS Sp. z o. o. ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa.
 
 Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, w biurze Referatu Infrastruktury, pokój nr 15 w godz. od 7°° do 14°° .

Obwieszczenie (149kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (22 grudnia 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 grudnia 2016, 11:44:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495