Obwieszczenie W dniach od 15 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąpielsk


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY W.A,PIELSK
z dnia 14 czerwca 2016 r.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), ogłaszam, co następuje:

W dniach od 15 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Wąpielsk


1. Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:
  1) Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji.
       Wypełniony formularz będzie można dostarczyć:
- bezpośrednio do Urzędu Gminy w Wąpielsku (złożenie w sekretariacie),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: ug@wapielsk.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
  2) Ankiety w formie papierowej lub elektronicznej. Wypełnione ankiety będzie można dostarczyć:
- bezpośrednio do Urzędu Gminy w Wąpielsku (złożenie w sekretariacie),
- drogą elektroniczną na adres mailowy: ug@wapielsk.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
  3) Spotkania konsultacyjne:
- Wąpielsk: Gminny Ośrodek Kultury, 22.06.2016 r., godz. 15:00
- Ruszkowo: Świetlica Wiejska, 22.06.2016 r., godz. 16:30,

2. Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami („Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wąpielsk" oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), ankiety oraz formularz konsultacji będą dostępne od dnia 15 maja 2016 r. w:
- siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku,
- na stronie internetowej gminy www.wapielsk.pl

3. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po
zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Obwieszczenie (221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (15 czerwca 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (15 czerwca 2016, 11:06:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137