Obwieszczenie

7624/-5/12/07O b w i e s z c z e n i eNa podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.),

Informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie żelbetowego monolitycznego otwartego zbiornika o objętości całkowitej 558 m3 i płyty żelbetowej monolitycznej o powierzchni 700 m2 na działce nr 182/19 w miejscowości Kiełpiny gm.Wąpielsk.


Decyzja została wydana na wniosek Jerzego Grochowalskiego Gospodarstwo Rolne Kiełpiny.

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Referat Inwestycji Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej UG w Wąpielsku,pokój nr 6.
Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku:www.wapielsk.ornet.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Obwieszczenie nr 7624/-5/12/07 (722kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (5 lipca 2007)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lipca 2007, 13:12:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3141