- Budowie odcinka linii kablowej 15kV oraz stacji tranformatorowej 15/0,4 kV w m Szczutowo gm.Radomin na działkach 39/7 i 39/5 0raz 26 w m.Ruszkowo gm.Wąpielsk.


Wąpielsk 2014-09-02
 
 
6733/2-1/2014
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK
 
 
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. 18 Stycznia 40, poprzez pełnomocnika Stefana Brózdowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na :
 
- Budowie odcinka linii kablowej 15kV oraz stacji tranformatorowej 15/0,4 kV w m Szczutowo gm.Radomin na działkach 39/7 i 39/5 0raz 26 w m.Ruszkowo gm.Wąpielsk.
 
        W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 28 w godz. od 8-14,  zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie  , Urząd uzna za brak uwag  w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.
 
Obwieszczenie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (2 września 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 września 2014, 15:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2441