Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


OBWIESZCZENIE
w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
   
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm. )
 
 
zawiadamiam
 
 
o wydaniu decyzji w dniu 19 maja 2014r. znak: 6733/1CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV z zabudową szafek pomiarowych  we wsi Łapinóżek, gm. Wąpielsk  na działkach  ewidencyjnych nr 43/10; 43/9; 45/5; 45/12; 45/11; 45/13; 45/14; 45/15; 45/16; 45/17 i 45/18.
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku  pokój nr 7 w godz. od 8ºº do 14ºº.Obwieszczenie (173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (20 maja 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 maja 2014, 14:36:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1801