O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WĄPIELSK


6733/1CP-1/2014
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Brodnicy, 87-300 Brodnica ul. 18 Stycznia 40, poprzez pełnomocnika Marka Rymaszewskiego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na :
 
- Budowie linii kablowej nn 0,4kV  i zabudowie szafek kablowych w m. Łapinóżek gm. Wąpielsk, na działkach nr  43/10; 43/9; 45/5; 45/12; 45/11; 45/13; 45/14; 45/15;45/16; 45/17; 45/18.
 
        W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 28 w godz. od 8-14,  zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie  , Urząd uzna za brak uwag  w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.
 
 
Wykaz stron  w aktach sprawy
 
 
Wójt Gminy
Henryk Kowalski

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (31 marca 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 kwietnia 2014, 07:58:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (2 kwietnia 2014, 08:16:45)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1942