Obwieszczenie 7624-1/9/07


OBWIESZCZENIE

7624-1/9/07

Na podstawie art.46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.Nr 129,poz.902 z późniejszymi zmianami), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny o długości 2,505 km od km O + 000 do km 2 + 505 na działkach nr 16, 32, 61. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku: www.bip.wapielsk.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Obwieszczenie nr 7624-1/9/07 (578kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (13 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 sierpnia 2007, 12:32:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2246