OGŁOSZENIE o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


OGŁOSZENIE
 
 
o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 
 
 
Informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r  od komitetów wyborczych przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku  pokój nr 11 (sekretariat), w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7,30 do 14,00.
Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 2 maja 2014 r (piątek).
W związku z powyższym w dniu 02 maja 2014 r w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pełniony będzie dyżur pok. nr 11 od godz. 9,00 do godz. 14,00.
Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych określa Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej /M.P. Nr 30 poz. 345/.
 
 
   
 
Na terenie gminy Wąpielsk utworzonych jest sześć obwodów głosowania i będzie powołanych sześć komisji wyborczych.
 
1. obwodowa komisja wyborcza nr 1 – Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych
2. obwodowa komisja wyborcza nr 2 –  Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych
3. obwodowa komisja wyborcza nr 3 – Szkoła Podstawowa w Wąpielsku
4. obwodowa komisja wyborcza nr 4 – Szkoła Podstawowa w Wąpielsku
5. obwodowa komisja wyborcza nr 5 – Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym
6. obwodowa komisja wyborcza nr 6 – Szkoła Podstawowa w Długiem
 
 
                                                       Podpisał
 
                                                       Wójt
                                                       Henryk Kowalski

metryczka


Wytworzył: Gminny Komisarz Wyborczy (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 kwietnia 2014, 09:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1641