UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.


UCHWAŁA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała (28kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminna Komisja Wyborcza (2 listopada 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2010, 09:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2035