Zarządzenie nr 5/2023Wójta Gminy Wąpielskz dnia 6 lutego 2023w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku

Zarządzenie nr 5/2023
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 6 lutego 2023


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 559 t. j.) oraz przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
zarządzam, co następuje:
§1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku:
1. Lidia Szmycińska — przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Wasielewska — członek komisji jako Sekretarz
3. Agnieszka Matyjasik — członek Komisji
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąpielsk
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 5/2023 (292kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 lutego 2023, 14:42:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336