Zarządzenie nr 86/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 17 grudnia 2018w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw zmian podatkowych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 86/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 17 grudnia 2018


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw zmian podatkowych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Na podstawie na art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późna. zm.) oraz ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2018 r poz 1260). 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zmian podatkowych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku w składzie:
1.   Agnieszka Matyjasik 2.   Małgorzata Gołębiewska 3.   Barbara Suchocka -  przewodniczący Komisji -  członek Komisji jako Sekretarz -    członek Komisji
 
§2  
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąpielsk

§3  
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Dariusz Górski


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 grudnia 2018, 08:24:13)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (18 grudnia 2018, 08:26:06)
Zmieniono: załącznik.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 98