Zarządzenie nr 13/08Wójta Gminy Wąpielskz dnia 17 czerwca 2008w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwałą Nr XIII/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008.

Zarządzenie nr 13/08
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 17 czerwca 2008


w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwałą Nr XIII/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz1591;z późn.zm.) oraz art.186 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr VI/24/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 02 marca 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2007 - Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje :
§1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej na kwotę 2.000 zł i zwiększenie o tą kwotę wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę oraz przesunięcia wydatków w działach :
600 - Transport i łączność 852 - Pomoc społeczna Zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.
§2
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikające z § l .
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zarządzenie Nr 13/08 (425kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 czerwca 2008, 11:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2236