Zarządzenie nr 08/08Wójta Gminy Wąpielskz dnia 16 kwietnia 2008w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwalą Nr XIII/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008.

Zarządzenie nr 08/08
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 16 kwietnia 2008


w sprawie : zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwalą Nr XIII/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591;z późn.zm.) oraz art.186 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104; z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr VI/24/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 02 marca 2007r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2007 - Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:
§1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu poprzez rozwiązanie rezerwy ogólnej na kwotę 1.000 zł i zwiększenie o tą kwotę wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.
§2
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikające z § l .
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 8/08 (438kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 kwietnia 2008, 07:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2259