Zarządzenie nr 92/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 24 listopada 2016w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Zarządzenie nr 92/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 4 załącznika do Zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

zarządzam, co następuje

§ 1.
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Wąpielsku w składzie:

1. Agnieszka Matyjasik - przewodniczący komisji
2. Hanna Majewska - członek komisji
3. Dorota Rynecka - członek komisji

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 92/2016 (314kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 listopada 2016, 12:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456