Zarządzenie nr 86/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 15 listopada 2016w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na rok 2017.

Zarządzenie nr 86/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 15 listopada 2016


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na rok 2017.


Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)


Wójt Gminy w Wąpielsku zarządza, co następuje:


§ 1. Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 rok

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017 – 2026 wraz

z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć

przedłożyć Radzie Gminy Wąpielsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Bydgoszczy – Zespół Zamiejscowy we Włocławku – celem zaopiniowania.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 86_2016.pdf (277kB) pdf

Uchwała - projekt (39kB) word

Załącznik Nr 1 (108kB) pdf

Załącznik Nr 2 (96kB) pdf

Objaśnienia (46kB) word

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (15 listopada 2016, 19:10:02)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 listopada 2016, 09:45:39)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327