Zarządzenie nr 6/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 5 maja 2014w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 6/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 5 maja 2014


w sprawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21,poz. 112, Nr 26,poz.134, Nr 94,poz.550, Nr 102,poz.588,Nr 134,poz.777,Nr 147,poz.881, Nr 149,poz.889, Nr 171,poz.1067,Nr 217,poz.1281, z 2012 r poz. 849, 951, 1529, z 2014 r poz. 179,180/,
zarządzam, co następuje;
§ 1
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r, powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do zarządzenia.
§ 2
Składy osobowe komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik do Zarządzenia Nr 6/14
Wójta Gminy w Wąpielsku
z dnia 05. maja 2014 r

 
obwodowa komisja wyborcza nr 1 w Radzikach Dużych
1. Nędzi Katarzyna
2. Zglińska Aneta
3. Betker Anna
4. Krauza Agnieszka
5. Dąbkowska Hanna
6. Kądziela Damian
7. Łapkiewicz Milena
8. Ciecierska Agnieszka - z urzędu
 
obwodowa komisja wyborcza nr 2 w Radzikach Dużych
1. Ciecierska Małgorzata
2. Majewska Barbara
3. Ługowska Magdalena
4. Ciecierska Justyna
5. Więcławska Karolina
6. Wiwatowski Ryszard
7. Jaworska Maria - z urzędu

obwodowa komisja wyborcza nr 3 w Wąpielsku
1. Siuda Elżbieta
2. Kochanowska Karolina
3. Piotrowski Kamil
4. Garkowski Wiesław
5. Radoszewska Lidia
6. Pęcherek Dorota
7. Jabłońska Barbara
8. Cywińska Grażyna – z urzędu

obwodowa komisja wyborcza nr 4 w Wąpielsku
1. Zakrzewska Katarzyna
2. Czarnecki Piotr
3. Gietka Magdalena
4. Kowalkowska Renata
5. Trędewicz Karolina
6. Cieszyński Edward
7. Barczewska Zofia - z urzędu

obwodowa komisja wyborcza nr 5 w Półwiesku Małym
1. Łukaszewska Bożena
2. Wasielewski Michał
3. Garkowska Katarzyna
4. Barczewski Szymon
5. Malinowska Magdalena
6. Listkowska Teresa
7. Majewska Hanna - z urzędu

obwodowa komisja wyborcza nr 6 w Długiem
1. Kowalska Milena
2. Pawlak Katarzyna
3. Goźlińska Dorota
4. Kowalewski Maciej
5. Izdepska Małgorzata
6. Trędewicz Grażyna
7. Sajnóg Danuta - z urzędu

Zarządzenie Nr 6/14 (390kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 maja 2014, 12:02:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1839