Zarządzenie nr 11/2012Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 sierpnia 2012w sprawie w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku

Zarządzenie nr 11/2012
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 sierpnia 2012


w sprawie w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku

Na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 5 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późn. zmian.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Panu Janowi Kielikowi obowiązki kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku od 1 września 2012 roku.

§ 2. Udzielam Panu Janowi Kielikowi pełnomocnictwa do jednoosobowego prowadzenia i dysponowania majątkiem gminnym dotyczącym oświaty w ramach zwykłego zarządu.

§ 3. Warunki pracy i płacy zawarte zostaną w umowie o pracę.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 września 2012 roku.

Zarządzenie nr 11/2012 (151kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 września 2012, 08:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2015