NULL string(0) ""

Uchwała nr LXIX.421.2024Rady Gminy Wąpielskz dnia 26 marca 2024w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wąpielsk.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 15 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194, 658, 1560) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXIX.421.2024
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 26 marca 2024


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 15 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194, 658, 1560) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr LXIX.421.2024 (211kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (10 kwietnia 2024, 09:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114