NULL string(0) ""

Uchwała nr LXIX.420.2024Rady Gminy Wąpielskz dnia 26 marca 2024w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Półwiesku Małym i nadania statutuart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 338 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXIX.420.2024
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 26 marca 2024


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Półwiesku Małym i nadania statutu

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 338 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr LXIX.420.2024 (251kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (10 kwietnia 2024, 09:02:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92