NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII.381.2023Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 września 2023w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2023-2032Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572 oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 i Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547)

Uchwała nr LXII.381.2023
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 września 2023


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572 oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 i Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547)


Uchwała nr LXII.381.2023 (3568kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (12 września 2023, 09:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50