Uchwała nr XLVI.303.2022Rady Gminy Wąpielskz dnia 20 października 2022w sprawie odwołania skarbnika Gminy WąpielskNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530) oraz art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700), na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI.303.2022
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 20 października 2022


w sprawie odwołania skarbnika Gminy Wąpielsk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530) oraz art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700), na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk, uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLVI.303.2022 (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (21 listopada 2022, 12:23:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25