Uchwała nr XLIII.285.2022Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 sierpnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wąpielsk prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 7/3 położoną w miejscowości Długie, gm. Wąpielsk (obręb Długie II) z przeznaczeniem pod drogę gminnąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2022 poz. 559) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLIII.285.2022
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 sierpnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wąpielsk prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 7/3 położoną w miejscowości Długie, gm. Wąpielsk (obręb Długie II) z przeznaczeniem pod drogę gminną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2022 poz. 559) uchwala się co następuje:


Uchwała nr XLII.285.2022 (71kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (19 września 2022, 14:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56