NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI.275.2022Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 sierpnia 2022w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę WąpielskNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI.275.2022
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 sierpnia 2022


w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XLI.275.2022 (302kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (9 sierpnia 2022, 10:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170