Uchwała nr XXXI.194.2021Rady Gminy Wąpielskz dnia 6 sierpnia 2021w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025”.art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642) Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI.194.2021
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 6 sierpnia 2021


w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2025”.

art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642) Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:


Uchwała nr XXXI.194.2021 (912kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (21 października 2021, 13:03:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45