Uchwała nr XXIV.157.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąpielsk na rok 2021Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV.157.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąpielsk na rok 2021

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XXIV.157.2020 (3071kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (5 stycznia 2021, 09:28:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100