Uchwała nr XXIII.149.2020Rady Gminy Wąpielskz dnia 25 listopada 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje

Uchwała nr XXIII.149.2020
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k, art. 6j ust. 1 ,ust. 3 i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje


Uchwała nr XIII.149.2020 (197kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (30 listopada 2020, 12:31:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169