Uchwała nr XLVI/256/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2017zmieniająca Uchwałę nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Uchwała nr XLVI/256/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca Uchwałę nr V/22/11 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)


Uchwała nr XLVI/256/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 roku (8128kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (6 grudnia 2017, 09:51:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138