Uchwała nr XLVI/250/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 listopada 2017w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XLVI/250/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) uchwala się , co następuje:


Uchwała nr XLVI/250/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. (8275kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (6 grudnia 2017, 08:36:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170