Uchwała nr XXXIII/169/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016zmieniająca uchwałę nr XXXII/162/16 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk-

Uchwała nr XXXIII/169/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę nr XXXII/162/16 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk

-Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i 2 i art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr XXXII/162/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk skreśla się  § 5.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.Uchwała nr XXXIII/169/16 (328kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134