Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

„Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/2100

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.14.2022.MR
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 16 sierpnia 2022  14:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. 

zamówienie na:

Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych
nr sprawy: RI.271.6.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 20 czerwca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Łapinóżek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.6.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 9 maja 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia z załącznika.  

zamówienie na:

Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz kształtowaniem terenów zielonych

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.5.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 25 kwietnia 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia z załącznika.  

zamówienie na:

Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Łapinóżek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.4.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 12 kwietnia 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia z załącznika. 

zamówienie na:

Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.92021.MR
wartość: -
termin składania ofert: 18 stycznia 2022  12:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)