Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łapinóżek oraz Radziki Małe poprzez utworzenie dwóch miejsc rekreacji i aktywności fizycznej.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.7.2023.MR
wartość: -
termin składania ofert: 20 lipca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w załączniku. 

zamówienie na:

Usługa Cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu obiadów dwudaniowych dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku w okresie od 1.07.2023-31.12.2023 r.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.8.2023.MR
wartość: -
termin składania ofert: 20 czerwca 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego do terapii i rehabilitacji do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
nr sprawy: .
wartość: poniżej 130 tyś zł. netto
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa zabudowy meblowej do „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
nr sprawy: .
wartość: poniżej 130 tyś zł. netto
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku”.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
nr sprawy: .
wartość: poniżej 130 tyś zł. netto
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
nr sprawy: .
wartość: poniżej 130 tyś zł. netto
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 24 lutego 2023  11:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Łapinóżek poprzez utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.3.2023.MR
wartość: -
termin składania ofert: 24 lutego 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.1.2023.MR
wartość: -
termin składania ofert: 16 lutego 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)