Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa kruszywa łamanego i innych materiałów z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk w roku 2021

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.1.1.2021
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 15 lutego 2021  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na: Sukcesywną dostawę oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SZB/Z/1/2021
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 9 lutego 2021  13:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone 

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społecznej na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843)
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Protokół z postępowania w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)