Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.4.2023.MR
wartość: -
termin składania ofert: 27 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.2.2023.MR
wartość: -
termin składania ofert: 23 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postepowania w załączniku. 

zamówienie na:

Dostawa kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk w roku 2023

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 11 stycznia 2023  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)