Przetargi w toku z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

„Dostawa i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/2100

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.18.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 26 września 2022  14:00

zamówienie na:

Przebudowa i remont dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.15.2022.MR
wartość: -
termin składania ofert: 1 września 2022  10:00

zamówienie na:

„Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku” w ramach zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.12.2022.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 8 sierpnia 2022  10:00

zamówienie na:

,,Dostawa wyposażenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku” - „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: 271.13.2022.PŁ
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 4 sierpnia 2022  10:00

zamówienie na:

,,Dostawa wyposażenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku” - „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.10.2022.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 8 lipca 2022  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)