Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa i modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.5.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  14:00

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)