Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk w 2020 roku .” - Cz. 1 - 20 instalacji zamontowanych u mieszkańców; - Cz. 2 - 3 instalacje zamontowane dla budynków Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.5.2020.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 kwietnia 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)