Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 27 czerwca 2024  10:00

zamówienie na:

Przebudowa i remont czterech odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.6.2024.MR
wartość: -
termin składania ofert: 1 lipca 2024  10:00

zamówienie na:

Budowa szkolnej hali sportowej zasilanej odnawialnymi źródłami energii oraz montaż pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w Szkole Podstawowej w Wąpielsku.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI 271.7.2024.MR
wartość: -
termin składania ofert: 5 lipca 2024  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)