WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków13.03.2023

WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

13.03.2023

Informacja - nabór wniosków
Informuję, że w dniu 14 marca 2023 roku wchodzi w życie uchwała nr LIV.345.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmieniona uchwałą nr  LV.346.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwałą nr LVI.347.2023 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 13 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wobec powyższego zgodnie z § 3. ust. 5 „Wnioski o udzielnie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w terminie 2 dni od dnia wejścia w życie uchwały”. Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na obszarze Gminy Wąpielsk, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego mogą złożyć wniosek w terminie 2 dni od dnia wejścia w życie uchwały tj. 14 i 15 marca 2023 roku.

                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                             (-)
                                                                                      Dariusz Górski
Wniosek (43kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (13 marca 2023)
Opublikował: Jacek Żywocki (14 marca 2023, 07:26:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386