Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska25.10.2021

Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska

25.10.2021

Rekrutacja do projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Wąpielska”.

W dniach 25.10.2021 r. do 30.11.2021 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja 16 osób do ww. projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionelnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Właczenie społeczne na obszarach objętych LSR. .

Warunki zakwalifikowania się (kryteria obligatoryjne):

 • wiek 18-64,
 • zamieszkiwanie w rozum. Kodeksu Cywilnego w miejscowości Wąpielsk,
 • bycie osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy) lub bierną zawodowo,
 • spełnienie przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne oraz grupowe spotkania z psychologiem,
 • Indywidulane oraz grupowe spotkania z doradcą zawodowym,
 • Warsztaty tematyczne ( m.in. kulinarne, florystyczne, majsterkowania i mechanizacyjne),
 • Szkolenia/kursy zawodowe – potwierdzone zaświadczeniem, certyfikatem, świadectwem,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Staże zawodowe – dla 3 uczestników projektu,
 • Wycieczka integracyjna.

W ramach rekrutacji należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony www.wapielsk.pl, BIP UG Wąpielsk lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku, pokój nr 12.

Więcej informacji o projekcie oraz rekrutacji pod numerem tel. 730-802-727/726 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku, pokój numer 12.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - Wąpielsk (5076kB) pdf

Załacznik nr 1 do regulaminu - Formularz rekrutacyjny Wąpielsk (280kB) pdf

Załacznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Wąpielsk (264kB) pdf

Plakat Wąpielsk (715kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gmina Wąpielsk (25 października 2021)
Opublikował: Jacek Żywocki (25 października 2021, 14:14:31)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (24 listopada 2021, 13:22:31)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 52